Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać się do jednej z naszych sekcji treningowych.

Wybierz wiek uczestnika

Wybór grupy

Dane uczestnika zajęć (osoba ćwicząca)

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych